21
Jul

Col·lecció Grate – INBANI

L’elegància i la discreció de l’arquitectura clàssica

El disseny en mobles de bany: INBANI. A on trobem nombroses idees de com decorar el nostre bany. Destaquem la col·lecció GRATE, d’un aspecte relaxant i elegant en la repetició, i el continu contrast entre llums i ombres.

La col·lecció Grate juga amb una paleta elegant i discreta de matèries primeres i colors com marbre, ciment, fusta o metall. El ritme lineal sempre ha estat una forta intervenció en el disseny històric i l’arquitectura clàssica, de manera que en implementar aquest element en el mobiliari aconseguim recrear una fracció d’aquest sentiment a una escala més petita. L’aplicació del detall d’aquesta línia repetitiva sobre els mòduls, fa que es converteixin en objectes de disseny oferint infinites possibilitats en expressions relacionades amb l’ús de materials i textures.

Regles lògiques com la repetició, paral·lelismes, o el traç d’una circumferència generen ritmes, equilibris i harmonies que plasmem sobre materials de caràcter industrial.

És important mantenir el focus en els detalls lineals i ratllats que es veuen a la coberta de tots els armaris. Un detall innocent però fort.